Netmusik.dk netlydbog.dk i Ubuntu Linux

Bibliotekerne begyndt at låne musik og lydbøger ud på nettet, men uheldigvis er det lidt vanskeligt at benytte tilbudet i Linux. Bøger og musik er lagt ud i et format som skal sikre rettighedshaverne, men som har den utilsigtede virkning at det ikke kan anvendes uden for Windows (Linux, iPod, Sony Walkman, etc.).

Neden for vil jeg beskrive hvordan jeg med success har kunnet omgå spærringen og høre filerne alligevel. Kulturministeren har tidligere svaret folketinget, at det er lovlig sålænge formålet er at tilegne sig et værk og ikke at piratkopiere. Jeg har spurgt kulturministeriet og de svarer nedenstående. Problemet diskuteres også i netmusks forum og Computerworld har skrevet om TDC Play.

Man må ikke bryde en kopispærring for at tage en kopi. Når musik lånes på biblioteket, må en eventuel kopispærring kun brydes, hvis det ellers ikke er muligt at afspille musikken.
Neden for beskriver jeg to forslag, som består hhv. i at fjerne kopispærringen fra eksisterende filer, eller at høre musikken online og gemme lyden til senere.

Fjern kopispærring (DRM)

Hvis du har Windows tilrådighed, kan kopispærringen fjernes relativt enkelt med programmet Windows Media Player version 10 Fair4use. Jeg har ikke haft success med at følge nedenstående nedenstående procedure i Wine.

Gem stream i VLC

Alternativt kan bøger og musik høres online som en stream og den stream kan gemmes og høres senere. Om det kvalificerer som omgåelse af en kopispærring i forhold til argumentet oven for skal jeg ikke kunne udtale mig om.

På kommandolinjen kan det samme opnås med følgende besværgelser.
cvlc  --sout  '#transcode{acodec=mp3}:standard{access=file,mux=raw,dst=minfil.mp3}'

Copyright © 2008 Martin Leopold Created on Oct 17, 2008
Last modification on Dec 22, 2009